Nie zawal! Wybierz 篡cie

medyczne24h.plmedyczne24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


Nie zawal! Wybierz 篡cie

2012-07-20

Edukacja pacjentów w ka盥ym obszarze zdrowotnym jest niezwykle wa積ym elementem na drodze ich powrotu do zdrowia i aktywno軼i 篡ciowych. Dzia豉nia edukacyjne s szczególnie istotne wówczas, kiedy wspó逍raca pacjenta z lekarzem i zmiana dotychczasowego stylu 篡cia jest jednym z podstawowych warunków osi庵ni璚ia sprawno軼i porównywalnej do tej sprzed choroby.
Tak dzieje si w przypadku chorób uk豉du kr捫enia, które stanowi gówn przyczyn zgonów w Polsce[1].

Ostre zespo造 wie鎍owe, zwane potocznie zawa豉mi, najcz窷ciej dotykaj osób b璠帷ych w grupie wiekowej 50-74 lata[2]. Coraz cz窷ciej problem ten dotyczy równie ludzi m這dych, aktywnych zawodowo. O ile post瘼 w kardiologii interwencyjnej sprawi, 瞠 鄉iertelno嗆 z powodu OZW od pocz徠ku lat dziewi耩dziesi徠ych zmniejszy豉 si a o 30%[3], o tyle ci庵le nierozwi您anym problemem pozostaje zbyt wysoka 鄉iertelno嗆 w鈔ód osób po zawale. Wed逝g statystyk jest to ponad 15% zgonów w ci庵u roku od wyst徙ienia zawa逝, do ponad 33% zgonów w ci庵u kolejnych 4 lat[4]. Sytuacja ta mog豉by ulec zmianie, gdyby sami pacjenci mieli pe軟iejsz wiedz na temat roli wtórnej prewencji kardiologicznej w procesie powrotu do zdrowia. 

Du篡m problemem, w przypadku osób po zawale mi窷nia sercowego, jest poziom edukacji. Chorzy bardzo cz瘰to nie zdaj sobie sprawy z podwy窺zonego ryzyka kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych. Poza tym, kiedy nast瘼uje okres lepszego samopoczucia odstawiaj leki, nie konsultuj帷 tej decyzji z lekarzem. St康 niezwykle wa積e jest, aby u鈍iadamia pacjentom istotn rol stosowania si do zalece lekarzy i to nie tylko pod k徠em farmakoterapii, ale równie utrzymania odpowiednio zbilansowanej diety, przeprowadzania regularnych bada kontrolnych czy chocia瘺y zaprzestania palenia – mówi prof. UJ, dr hab. med. Dariusz Dudek, Przewodnicz帷y Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Tymczasem nadal brakuje zintegrowanych dzia豉 edukacyjnych skierowanych do pacjentów, którzy przeszli zawa. Cz瘰to jedynymi informacjami na temat dalszego post瘼owania s te uzyskane w szpitalu. Brak kompleksowego dzia豉nia sprawia, 瞠 pacjenci nawet je郵i wiedz, 瞠 powinni zmieni swój styl 篡cia, to nie znaj powodów dla których powinni to zrobi. Ta ograniczona wiedza rodzi sytuacje, w których pacjenci w okresie lepszego samopoczucia przestaj stosowa si do zalece lekarskich- odstawiaj leki, powracaj do wcze郾iejszych nawyków 篡ciowych negatywnie wp造waj帷ych na ich kondycj zdrowotn.

Z my郵 o pacjentach, którzy przeszli zawa serca opracowane zosta造 materia造 edukacyjne, na które sk豉daj si: poradnik edukacyjny, karta pacjenta, ksi捫eczka do zapisywania wyników bada, p造ta z filmem prezentuj帷ym propozycje 獞icze dla pacjentów po zawale oraz muzyk relaksacyjn. Ka盥y z przygotowanych materiaów stanowi niezwykle wa積y zbiór zalece, w procesie stopniowego powrotu do pe軟iejszej sprawno軼i. Poradnik edukacyjny stanowi kompendium wiedzy na temat tego, jak 篡 po zawale - pocz患szy od informacji dotycz帷ych konieczno軼i za篡wania leków przepisanych przez lekarza, wykonywania bada kontrolnych, pomiaru ci郾ienia, poziomu cholesterolu i cukru, a sko鎍zywszy na rehabilitacji, zmianie stylu 篡cia i diety. Na p造cie natomiast przedstawione zosta造 propozycje 獞icze, zarówno do samodzielnego wykonywania, jak i tych prowadzonych w specjalistycznych gabinetach rehabilitacyjnych. Istotn cz窷ci materiaów, zw豉szcza dla pacjentów w okresie trzydziestu pierwszych dni po zawale, jest dzienniczek, w którym zapisywane s wszystkie wyniki bada niezwykle pomocne dla kontroli stanu zdrowia. Integraln cz窷ci ca貫go zestawu jest karta, na której zapisane mog by dane pacjenta po zawale, pozwalaj帷e nie tylko zidentyfikowa osob, ale równie uzyska pierwsze niezb璠ne informacje na temat dotychczasowego leczenia.

Wszystkie materia造 zosta造 opracowane we wspó逍racy z kardiologami, rehabilitantami kardiologicznymi, dietetykiem oraz seksuologiem. Maj one na celu zwrócenie uwagi na konieczno嗆 stosowania si do zalece lekarskich w ró積ych aspektach leczenia.  Materia造 dost瘼ne s w o鈔odkach kardiologii interwencyjnej, zw豉szcza oddzia豉ch intensywnej terapii kardiologicznej oraz w o鈔odkach rehabilitacji. Mo積a je równie pobra ze strony www.niezawal.pl.

Materia造 opracowane zosta造 w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Nie zawal! Wybierz 篡cie”, która ma na celu edukacj zarówno pacjentów po przebytym zawale, jak i 鈔odowiska medycznego, w zakresie konieczno軼i podejmowania dzia豉 zmierzaj帷ych do redukcji 鄉iertelno軼i w fazie poszpitalnej ostrych zespoów wie鎍owych. Opiek merytoryczn nad akcj obj窸o Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.[1] Rocznik Demograficzny, GUS, 2010

[2] Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespoów Wie鎍owych PL-ACS, www.rejestrozw.republika.pl

[3] ibidem

[4] ibidem

 

毒ód這: PR

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

zawa ryzyko zawa逝 profilaktyka

Zobacz tak瞠...

Kompleksowa profilaktyka pr鏂hnicy

2013-01-25

Kompleksowa profilaktyka pr鏂hnicy

Profilaktyka to podstawa w walce o 豉dny u鄉iech. Zapobiega powstawaniu r騜nych chor鏏 i pomaga utrzyma z瑿y i dzi御豉 w dobrym stanie. Dzia豉nia w tym zakresie powinny obejmowa zar闚no domow higien jamy ustnej, jak i zabiegi w gabinecie dentystycznym, dlatego warto zadba o kompleksow piel璕nacj z瑿闚 we wsp馧pracy z dobrym stomatologiem. wi璚ej...

Pogromcy Mit闚 Medycznych ruszaj do akcji!

2012-09-14

Pogromcy Mit闚 Medycznych ruszaj do akcji!

Nowy portal spo貫czno軼iowy weryfikuje mity medyczne rozpowszechnione w鈔鏚 Polak闚! wi璚ej...

Czosnek na wag zdrowia!

2012-09-14

Czosnek na wag zdrowia!

Nie spos鏏 przeceni zalet czosnku. Za篡wany regularnie, pomaga w prawid這wym funkcjonowaniu uk豉du kr捫enia, wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu i wspomaga naturaln odporno嗆 organizmu. Jego sekret kryje si w allicynie, substancji czynnej w nim zawartej. wi璚ej...

砰cie cz這wieka w modelu holistycznym – zagadka czy przepis na dobre 篡cie?

2012-07-06

砰cie cz這wieka w modelu holistycznym – zagadka czy przepis na dobre 篡cie?

Medycyna rozwija si z dnia na dzie. Lekarze coraz cz窷ciej znajduj mo磧iwo嗆 leczenia schorze, kt鏎e do tej pory by造 nieuleczalne. Mimo tego, ka盥ego dnia ludzie cierpi z powodu chor鏏 i b鏊u. Badania i nauki medyczno - rehabilitacyjne pokazuj, 瞠 sprawno嗆 fizyczna jest nieodzowna dla zachowania dobrego zdrowia. wi璚ej...

PRACODAWCY RP WㄐCZYLI SI W KAMPANI ZDROWY PRACODAWCA

2012-04-12

PRACODAWCY RP WㄐCZYLI SI W KAMPANI ZDROWY PRACODAWCA

Pracodawcy RP ju po raz kolejny bior udzia w og鏊nopolskiej kampanii edukacyjnej maj帷ej na celu zwi瘯szenie wiedzy pracownik闚 na temat wirusowego zapalenia w徠roby typu C (WZW C) oraz zach璚enie ich do wykonania bada profilaktycznych. wi璚ej...