G逝chy pacjent – wyzwania i potrzeby

medyczne24h.plmedyczne24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


G逝chy pacjent – wyzwania i potrzeby

2018-09-03

Zgodnie z Ustaw z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 鈍iadczeniach opieki zdrowotnej ze 鈔odków publicznych, ka盥y obywatel ma prawo do skorzystania z opieki medycznej. Prawo nie reguluje jednak sytuacji, kiedy do placówki medycznej, w celu uzyskania pomocy, zg豉sza si g逝chy pacjent. W takim przypadku problematyczne staje si nierzadko nawi您anie komunikacji.

G逝chota najcz窷ciej rozpatruje si jest jedynie w kontek軼ie modelu medycznego, traktuj帷 j w kategoriach niepe軟osprawno軼i. Model kulturowo-spo貫czny, niemal瞠 nieobecny w placówkach opieki zdrowotnej, postrzega grup t grup jako mniejszo嗆 j瞛ykow. Autorka – Aleksandra W這darczak, zwraca uwag na ró積ice pomi璠zy tymi modelami oraz wyja郾ia, jak wa積e jest ich zrozumienie w kontek軼ie udzielanych 鈍iadcze zdrowotnych. Dzia po鈍i璚ony tej tematyce przybli瘸 aspekty opisywanego 鈔odowiska. Brak wiedzy w鈔ód personelu medycznego, na temat g/G逝chych oraz nieznajomo嗆 j瞛yka migowego, bywa cz瘰tym problemem w komunikacji z pacjentem.


Autorka w swoich badaniach nad ocen praktyk zwi您anych z poradnictwem i hospitalizacj osób g逝chych pos逝guj帷ych si j瞛ykiem migowym w placówkach ochrony zdrowia przybli瘸 rzeczywisto嗆, jaka wyst瘼uje w o鈔odkach opieki zdrowotnej, w których pojawia si g逝chy pacjent. Wskazuje na problemy w nawi您aniu komunikacji, wynikaj帷e z braku wiedzy na temat g逝chych. Z bada wynika równie, 瞠 pacjenci bardzo cz瘰to nie znaj swoich praw i maj utrudniony dost瘼 do t逝macza. Personel medyczny, cho profesjonalnie wykszta販ony i przygotowany do niesienia pomocy, bardzo cz瘰to nie zna specyfiki pracy z pacjentem komunikuj帷ym si innym j瞛ykiem, w tym z osobami g逝chymi. Nie wymaga si równie od nich znajomo軼i podstaw j瞛yka migowego, a ci, którzy wcze郾iej mieli styczno嗆 z tym j瞛ykiem, sami potwierdzaj, 瞠 nieu篡wana wiedza zanika.


Ksi捫k „G逝chy pacjent” mo積a kupi na stronie
http://www.psychoskok.pl/produkt/gluchy-pacjent-wyzwania-i-potrzeby/

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

G逝chy pacjent ksi捫ki medyczne s逝ch

Zobacz tak瞠...

Komentarz do Ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej wydany przez Wolters Kluwer Polska

2011-12-13

Komentarz do Ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej wydany przez Wolters Kluwer Polska

Regulacje zawarte w Ustawie o dzia豉lno軼i leczniczej, kt鏎a wesz豉 w 篡cie 1 lipca 2011 roku, s kluczowe dla ca貫j polskiej s逝瘺y zdrowia. Wydany przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska komentarz, prezentuje kompleksowo wszystkie zagadnienia prawne, kt鏎ych dotyczy nowe prawo. wi璚ej...

KOMERCJALIZACJA SZPITALI I JEJ SKUTKI W 名IETLE PRZEPIS紟 POLSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

2011-08-12

KOMERCJALIZACJA SZPITALI I JEJ SKUTKI W 名IETLE PRZEPIS紟 POLSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe om闚ienie niezmiernie aktualnej problematyki przekszta販ania szpitali w sp馧ki kapita這we, czyli komercjalizacji szpitali, na podstawie przepis闚 ustawy o dzia豉lno軼i leczniczej (ustawa wesz豉 w 篡cie dnia 1 lipca 2011 r.), oraz ewentualnych nast瘼stw tej komercjalizacji w 鈍ietle przepis闚 polskiego prawa gospodarczego. wi璚ej...

Etyczne aspekty decyzji medycznych

2011-08-12

Etyczne aspekty decyzji medycznych

„Etyczne aspekty decyzji medycznych” to publikacja, kt鏎a porusza niezwykle wa積e, a wr璚z kluczowe zagadnienia prawne i regulacyjne (m.in. dzia豉lno嗆 szpitalnych komisji etycznych, stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy etc.), jak r闚nie kwesti relacji lekarz pacjent. Omawia tak瞠 trudn sztuk komunikacji w medycynie. wi璚ej...

MARKETINGOWE ZARZ.ZANIE APTEK

2011-04-27

MARKETINGOWE ZARZ.ZANIE APTEK

„Marketingowe zarz康zanie aptek” to publikacja, przedstawiaj帷a techniki kierowania aptek, kt鏎e prowadz do usatysfakcjonowania klient闚, a tym samym do zbudowania wysokiej pozycji rynkowej apteki. wi璚ej...

FARMAKOEKONOMIKA I OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH W GOSPODAROWANIU LEKAMI DIAGNOZA I KONCEPCJE ZMIAN

2011-04-26

FARMAKOEKONOMIKA I OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH W GOSPODAROWANIU LEKAMI DIAGNOZA I KONCEPCJE ZMIAN

"Ksi捫ka b璠zie z ca陰 pewno軼i cenn pozycj na rynku wydawniczym dla wszystkich bezpo鈔ednio po鈔ednio zaanga穎wanych w procesy dotycz帷e finansowania s逝瘺y zdrowia oraz leczenia. wi璚ej...