Ekspozycja zawodowa w Polsce - ostry problem bia造ch fartuch闚?

medyczne24h.plmedyczne24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


Ekspozycja zawodowa w Polsce - ostry problem bia造ch fartuch闚?

2012-11-09

Udzielanie 鈍iadcze zdrowotnych przy u篡ciu ostrych narz璠zi wci捫 niesie ze sob niebezpiecze雟two zak逝cia dla personelu wykonuj帷ego taki zabieg. Sytuacj zmieni mia豉 implementacja do polskiego porz康ku prawnego Dyrektywy 32/2012/UE w sprawie wykonania umowy ramowej dotycz帷ej zapobiegania zranieniom ostrymi narz璠ziami. Projekt rozporz康zenie Ministra Zdrowia w tej sprawie nie spe軟ia niestety pok豉danych w nim oczekiwa zainteresowanych 鈔odowisk.

Ekspozycja zawodowa oznacza zak逝cie, zadrapanie lub zranienie zdrowej skóry ostrym narz璠ziem, które jest ska穎ne lub kontakt uszkodzonej skóry z potencjalnie zaka穎n krwi lub p造nami ustrojowymi pacjenta[1]. Skala tego problemu   w Polsce nie jest dok豉dnie znana. Ró積e 廝ód豉 szacuj, 瞠 jest to ok. 37 000 zdarze rocznie[2], lecz nie ma jednego, oficjalnego rejestru obejmuj帷ego zak逝cia ostrymi narz璠ziami. Najwi瘯sze ryzyko zaka瞠nia wyst瘼uje w przypadku wirusów hepatotropowych (HBV, HCV, HIV), ale nie mo積a lekcewa篡 tak瞠 zaka瞠 na tle bakteryjnym. Brak stosownych procedur oraz obawy samego personelu przed  konsekwencjami ze strony pracodawcy sprawiaj, 瞠 liczba niezg這szonych zdarze jest szacowana na 40-80%[3]. Problemem jest nie tylko brak regularnie prowadzonych statystyk, ale tak瞠 niewystarczaj帷a ilo嗆 szkole tak瞠 w zakresie profilaktyki zak逝 i post瘼owania poekspozycyjnego. W tej chwili wiemy, 瞠 problem ekspozycji zawodowej jest kluczowy z punktu widzenia bezpiecze雟twa pracy personelu, jednak  nie mo瞠my w pe軟i oszacowa jego skali, nat篹enia. Pojawi豉 si okazja, aby kompleksowo uregulowa w Polsce zagadnienia zwi您ane z zapobieganiem skalecze ostrymi narz璠ziami poprzez implementacj Dyrektywy Rady 2010/32/UE.

Co na to regulator?

Proponowane przez resort zdrowia rozwi您anie zobowi您uje pracodawc do wdra瘸nia procedur bezpiecznego post瘼owania z ostrymi narz璠ziami, w tym np.: wprowadza zakaz ponownego zak豉dania os這nek na ostre narz璠zia, okre郵a zakres szkole, jakie pracodawca jest zobligowany wdro篡 dla personelu nara穎nego na zranienie. Zobowi您uje te pracodawców do prowadzenia i zachowania przez 40 lat rejestru zak逝. Projekt rozporz康zenia Ministra Zdrowia wype軟iaj帷 przepisy Dyrektywy 2010/32/UE wskazuje na konieczno嗆 opracowania przez pracodawc procedur dzia豉nia, , by zminimalizowa ryzyko wyst徙ienia zak逝cia. Nie obliguje pracodawców do zastosowania przy wykonywaniu zabiegów sprz皻u ze specjalnymi zabezpieczeniami, a jedynie dopuszcza ich stosowanie w miar mo磧iwo軼i. Prof. Andrzej G豉dysz z Katedry i Kliniki Chorób Zaka幡ych, Chorób W徠roby i Nabytych Niedoborów odporno軼iowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Sl御kich we Wroc豉wiu: Stosowanie tzw. bezpiecznych narz璠zi, np. systemów zamkni皻ych do pobierania krwi jest ju standardem w wielu krajach. W Polsce niestety jeszcze nie – co mo瞠 tylko dziwi.  Ich u篡cie w po陰czeniu z odpowiednimi procedurami medycznymi i systemem szkoleniowym znacznie minimalizuje wyst徙ienie zak逝cia. W tym zakresie niestety przepisy proponowanego rozporz康zenia rozczarowuj.

W uzasadnieniu do proponowanych rozwi您a mo積a przeczyta, 瞠 nie nak豉daj one na podmioty, których regulacja dotyczy, dodatkowych obowi您ków finansowych. Oznacza to b璠zie w praktyce, i o鈔odki zdrowia z braku dodatkowych 鈔odków b璠 rezygnowa z  zakupu bezpiecznego sprz皻u, czy te dodatkowych szkole dla pracowników. Brak obligatoryjno軼i zakupu bezpiecznych narz璠zi i inwestowanie jedynie w procedury pos逝giwania si ostrymi narz璠ziami ma charakter pozorny. Obecnie ogólny koszt leczenia poekspozycyjnego, b璠帷y wypadkow szacunkowych danych dotycz帷ych wyst徙ienia zak逝 w Polsce i kosztu jednostkowego post瘼owania poekspozycyjnego (od kilku do kilkunastu tysi璚y z這tych) daje kwot liczon w milionach z這tych. Tymczasem badania przeprowadzone w innych krajach, np.: w Niemczech pokazuj, 瞠 zakup bezpiecznego sprz皻u obni瘸 koszty post瘼owania ekspozycyjnego nawet o 85%. Nale篡 pami皻a, 瞠 bezpiecze雟two personelu medycznego przy wykonywaniu przez nich procedur zabiegowych wp造wa na komfort ich pracy. Ma tak瞠 ogromne znaczenie dla zdrowia pacjentów. Bezpieczne 鈔odowisko pracy ma równie wp造w na obni瞠nie poziomu absencji personelu, jak równie decyduje o postrzeganiu ca貫go sektora medycznego jako wiarygodnego i rzetelnego pracodawcy.  – dodaje prof. G豉dysz.

Polska powinna dokona implementacji Dyrektywy do maja 2013 r.

Ekspozycja zawodowa – problem medyczny i spo貫czny.

  • Personel medyczny jest nara穎ny na ryzyko ci篹kich zaka瞠 w skutek zak逝 ig豉mi przy ponad 30 potencjalnie niebezpiecznych patogenach.
  • Stwierdzono, 瞠 75% zranie powstaje podczas rutynowych czynno軼i zwi您anych z opiek nad pacjentem.
  • Do zak逝 dochodzi najcz窷ciej w trakcie u篡wania narz璠zi medycznych
  • NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) rekomenduje u篡wanie sprz皻u bezig這wego, pasywnego w którym samodzielnie nie mo積a dezaktywowa lub zdemontowa zabezpieczenia

毒ód這: Magazyn Piel璕niarki i Po這積ej, nr. 7-8/2012

[1] Przypadkowe zak逝cia – nieprzypadkowa wiedza, Magazyn Piel璕niarki i Po這積ej, nr 7-8/2012/

[2] PROJEKT z dnia 26.09.2012 r. Rozporz康zenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpiecze雟twa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwi您anych z nara瞠niem na zranienie ostrymi narz璠ziami u篡wanymi przy udzielaniu 鈍iadcze zdrowotnych

[3] Tam瞠.

 

PR

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

post瘼owanie z ostrymi narz璠ziami ekspozycja zawodowa

Zobacz tak瞠...