BENEFIT Media i Sarcoma razem na rzecz chorych na mi瘰ak

medyczne24h.plmedyczne24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

Id do katalogu

Regulamin


BENEFIT Media i Sarcoma razem na rzecz chorych na mi瘰ak

2010-03-15

Agencja BENEFIT Media Communications udziela wsparcia Stowarzyszeniu Osób Chorych na Mi瘰aki SARCOMA. Wspólne dzia豉nia maj na celu mocniej pobudzi 鈍iadomo嗆 wyst瘼owania chorób nowotworowych w postaci nowotworu Sarcoma (pol. mi瘰ak). Planowane na 2010 roku wydarzenia maj pomóc chorym i ich rodzinom w walce z chorob.

Agencja ma na celu, poprzez kontakty z mediami rozpocz望 informowanie o problemie nowotworów z這郵iwych – mi瘰aków. Fakt chorowania coraz wi瘯szej liczby osób na te nowotwory i nie鈍iadomo嗆 istnienia tej choroby powoduj, 瞠 dla wielu zbyt pó幡a diagnoza mi瘰aka oznacza wyrok 鄉ierci.

Natomiast coraz wi瘯sza wyleczalno嗆 chorób nowotworowych, które zostaj prawid這wo zdiagnozowane i wykryte w odpowiednim czasie 鈍iadcz o konieczno軼i przypominania o systematycznych wizytach u lekarza i przeprowadzania bada rentgenowskich w przypadku pojawienia si pierwszych potencjalnych oznak nowotworu.

To równie b璠zie zadaniem agencji BENEFIT Media - u鈍iadamianie o konieczno軼i wykonywania bada oraz wspó逍raca z ekspertami Stowarzyszenia, którzy b璠 wyja郾ia rol tych bada i znaczenie wczesnego wykrywania nowotworu. Jednocze郾ie agencja b璠zie 鈍iadczy豉 us逝gi na rzecz Sarcomy polegaj帷e na poszukiwaniu sponsorów oraz partnerów inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie, np. kampanii informacyjnej przy okazji Onko-Biegu, który odb璠zie si pod koniec lata w Warszawie.

Stowarzyszenie Osób Chorych na Mi瘰aki SARCOMA powsta這 w 2007 roku w Warszawie. W sk豉d Zarz康u Stowarzyszenia wchodz trzy osoby: Kamil Dolecki (Prezes Zarz康u), Monika Ose趾a (Cz這nek Zarz康u) oraz Katarzyna Majka (Cz這nek Zarz康u).

Celem Stowarzyszenia jest: wspieranie leczenia chorób nowotworowych, w tym mi瘰aków (Sarcoma), zgodnego ze 鈍iatowymi standardami (planowane s dzia豉nia wspieraj帷e standaryzacj nowej chemioterapii), dzia豉lno嗆 na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mi瘰aki i ich rodzinom (kierowanie na dodatkowe konsultacje i wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebuj帷ych pacjentów), wspieranie ochrony praw chorych na mi瘰aki i ich rodzin (wsparcie pacjentów przy ubieganiu si o 鈍iadczenia socjalne), prowadzenie dzia豉lno軼i o charakterze edukacyjno-szkoleniowym maj帷ej na celu przybli瞠nie spo貫cze雟twu problematyki zwi您anej z chorobami nowotworowymi, w tym mi瘰akami (Onko-Bieg), nawi您ywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granic. Stowarzyszenie adresuje swoj dzia豉lno嗆 statutow do ca貫go spo貫cze雟twa, w szczególno軼i za do wszystkich chorych na mi瘰aki i ich rodzin.

Stowarzyszenie jest cz這nkiem m.in. Europejskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych (ECPC) oraz Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych (PKOPO), jak i równie wspó逍racuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Gist i Fundacj Lindy Shriver z USA.

Wszelkie dzia豉nia podejmowane przez Stowarzyszenie, m.in. wspó逍raca z o鈔odkami klinicznymi lecz帷ymi chorych na mi瘰aki, organizowanie szkole, spotka ze specjalistami zajmuj帷ymi si problematyk nowotworow w tym mi瘰akami, udzia w imprezach organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi, upowszechnianie wiedzy o mi瘰akach i najnowszych sposobach profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia, inicjowanie akcji zwi您anych z diagnostyk mi瘰aków, maj na celu u鈍iadamianie spo貫cze雟twa o tej specyficznej odmianie nowotworu. Jest to bardzo rzadko wyst瘼uj帷a odmiana, która stanowi 1% wszystkich nowotworów z這郵iwych, wyst瘼uj帷ych u osób doros造ch. Cz窷ciej choroba ta wyst瘼uje u dzieci i m這dzie篡, gdzie udzia procentowy wynosi 7-10% zachorowa na nowotwory z這郵iwe w tej grupie wiekowej.

www.sarcoma.pl

廝ód這: media.netpr.pl

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

mi瘰aki mi瘰ak nowotw鏎 lekarz poradnictwo medyczne choroba

Zobacz tak瞠...

Stomatolog Lublin – jak wybiera?

2019-12-06

Stomatolog Lublin – jak wybiera?

Dbanie o z瑿y wi捫e si przede wszystkim z profilaktyk. Zabiegi profesjonalnej higienizacji nale篡 powtarza przynajmniej 2 razy do roku. Usuwanie kamienia to prawdziwa podstawa w dba這軼i o z瑿y! Regularne wizyty to absolutna podstawa, je瞠li chcesz przez d逝gie lata cieszy si pi瘯nym u鄉iechem. wi璚ej...

Widoczni i szanowani – wizerunek Lekarzy w sieci

2015-11-30

Widoczni i szanowani – wizerunek Lekarzy w sieci

Spojrzenie na rynek us逝g medycznych ulega zmianie, i to zar闚no od strony plac闚ek medycznych jak i pacjent闚. Polska poprzez do嗆 szybki wzrost gospodarczy staje si krajem obywateli coraz bardziej zamo積ych, kt鏎ych oczekiwania w stosunku do us逝g medycznych wci捫 rosn. Reforma S逝瘺y Zdrowia wprowadzi豉 podzia plac闚ek medycznych, pozostawiaj帷 istniej帷e - publiczne i wprowadzaj帷 nowe - niepubliczne.Taka sytuacja wymusi豉 konieczno嗆 odmiennego sposobu podej軼ia do kszta速owania wizerunku lekarzy jak i samych jednostek zdrowotnych. wi璚ej...

Borelioza

2012-10-15

Borelioza

Jak uchroni si przed uk御zeniami owad闚? Lato jest okresem o najwi瘯szej aktywno軼i owad闚, takich jak komary i meszki, kt鏎e atakuj dos這wnie wsz璠zie. Najwi瘯sze prawdopodobie雟two uk御zenia czyha jednak w ukryciu koron drzew, na terenach podmok造ch, w pobli簑 wody. wi璚ej...

Fundacja Rak’n’Roll jedzie na rowerach na Zwrotnik Raka!

2012-10-09

Fundacja Rak’n’Roll jedzie na rowerach na Zwrotnik Raka!

Fundacja Rak’n’Roll realizuje kolejny bezkompromisowy i pe貫n energii projekt - Rak'n'Rolling, kt鏎ego celem jest propagowanie aktywno軼i fizycznej, podr騜owania i pokonywania w豉snych ogranicze, jako motywacji do walki z rakiem, czy te powrotu do normalnego 篡cia po chorobie. wi璚ej...

15 wrze郾ia zdemaskujemy ch這niaka!

2012-09-12

15 wrze郾ia zdemaskujemy ch這niaka!

Ka盥ego roku w Polsce diagnozuje si ok. 8000 przypadk闚 ch這niak闚 (dane obejmuj帷e przewlek陰 bia豉czk limfocytow), jednak chorzy zbyt p騧no rozpoczynaj leczenie. Znajomo嗆 objaw闚 ch這niaka zwi瘯sza szanse na wczesne rozpoznanie. 15. wrze郾ia, z okazji 安iatowego Dnia Wiedzy o Ch這niakach Stowarzyszenie "Przebi郾ieg" sprawdzi stan wiedzy Polak闚 o tych z這郵iwych nowotworach uk豉du ch這nnego. wi璚ej...